Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Παλαιά Διαθήκη κατά τους Εβδομήκοντα :

Παλαιά Διαθήκη κατά τους Εβδομήκοντα : μετά πλείστων εικόνων και παραπομπών εις τα παράλληλα χωρία εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου / εκδιδομένη υπό Παναγιώτου Αθ. Τζελάτη , τη διορθώσει Ι. Μαρτίνου Αρχιμανδρίτου. - Εν Αθήναις : Τύποις Παρασκευά Λεώνη, 1892. - η', 1056, η' σ.+50 φ. με εικ. : εικ. ; 29 εκ.

Ηλιού-Πολέμη, *1892.385.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Bible.--Old Testament--Criticism, interpretation, etc.


Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Koha by