Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού /

Μπουντώνας, Ευθ. Γ.

Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού / Αρχεία Νέας Γλώσσης Συλλόγου Κοραή : Τόμος 1, Α-Δ υπό Ευθ. Μπουντώνα. - Εν Αθήναις : Βασιλικόν Τυπογραφείον Ν. Γ. Ιγγλέση, 1892. - 120+1χ.α. σ. , 23 εκ. - Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής Γλώσσης εκδιδόμενα υπό του Συλλόγου "Κοραή" , Τόμος Α', τεύχος Α' και Β' .

Ηλιού-Πολέμη, *1892.73.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Greek language, Modern--Dialects--Macedonia--Βελβεντό.
Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by