Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Φιλοσοφία του Δικαίου και της Πολιτείας /

Καζάζης, Νεοκλής, 1849-1936.

Φιλοσοφία του Δικαίου και της Πολιτείας / υπό Νεοκλέους Καζάζη. - 2η έκδ. - Αθήνησιν : Eκ του Τυπογραφείου των Aδελφών Περρή, 1891-1892. - 3 Τ. , 23 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.

Τόμ. Α': Η Ιστορία -- Τόμ. Β': Η θεωρία -- Τόμ. Γ': Η θεωρία.

Ηλιού-Πολέμη, *1891.906 (Τόμος A' 2η έκδ.), *1891.907 (T.B'), *1892.990 (Τ.Γ')


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by