Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ερμηνεία των Ευαγγελίων :

Δέρβος, Γεώργιος Ι., 1854-1925.

Ερμηνεία των Ευαγγελίων : των αναφερομένων εις την γενεαλογίαν, διδασκαλίαν, τα πάθη και την Ανάστασιν του Ιησού Χριστού : προς χρήσιν της Ριζαρείου Σχολής και των φοιτητών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου / υπό Γεωρίγου[sic] Ι. Δερβού. - Εν Αθήναις : Εκδότης Τυπογραφείον "Ο Παλαμήδης", 1889. - 208 σ. , 23 εκ.

Ηλιού-Πολέμη, *1889.301.


Bible--Criticsm, interpretation, etc.
Bible--Study and teaching.
Bible--Textbooks.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--Greece--Athens--History--19th century.
Christian education--Greece.
Church history--Study and teaching.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by