Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Μερικές παρατηρήσεις για τον "Μακεδονικό Τάφο της Βεργίνας" (του Ρωμαίου) /

Πέτσας, Φώτιος Μ., 1918-

Μερικές παρατηρήσεις για τον "Μακεδονικό Τάφο της Βεργίνας" (του Ρωμαίου) / Φ.Μ. Πέτσας. - Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986. - σ. [443]-449 : εικ. , 28 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου , 204 .

Ανάτυπο από: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.
Koha by