Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η εξέγερση των μαζών /

Ortega y Gasset, Jose, 1883-1955.

Η εξέγερση των μαζών / Jose Ortega Y Gasset, μετάφραση Μάγια - Μαρία Ρούσσου. - Ιωάννινα : [χ.ε.], 1972. - 24 σ. , 24 εκ.

Ανάτυπον εκ της "Ηπ. Εστίας".

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


Proletariat.
Revolutions.


Europe--Civilization.
Koha by