Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Μείζων δε τούτων η αγάπη /

Μείζων δε τούτων η αγάπη / προνοία Συνεργαζομένων Χριστιανικών Σωματείων "Ο Απόστολος Παύλος". - Αθήναι : [Πάτμος], 1964. - 91 σ. , 22 εκ.
Koha by