Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Παγκόσμιος Φιλολογική Εγκυκλοπαίδεια.

Παγκόσμιος Φιλολογική Εγκυκλοπαίδεια. - Εν Αθήναις : Εφημερίς "Ανεξάρτητος", [19--] - 3 Τ. , πορτ. , 23 εκ.

Συνεχόμενη αρίθμηση: σελ. 1284. Η "Παγκόσμιος Φιλολογική Εκγυκλοπαίδεια" και η "Φιλολογική Επιθεώρησις" εκδιδόταν μαζί, αλλά με ξεχωριστή σελιδαρίθμηση. Προσφορά της εφημερίδας "Ανεξάρτητος" στους αναγνώστες της.

Τ.1: Άας-Γκόγκολ -- Τ.2: Γκόγκολ-Λεόνωφ -- Τ.3: Λεόνωφ-Ωμπέρ.


Οι τόμοι διατίθενται και σε ψηφιακή μορφή από την ψηφιακή βάση της "Ανέμης" του Πανεπιστημίου Κρήτης.


Literature--Dictionaries.
Encyclopedias and dictionaries, Greek.
Koha by