Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Διαλεκτική ψυχολογία :

Κουβελάς, Μιχάλης.

Διαλεκτική ψυχολογία : στα βήματα του Vygotsky / Μιχάλης Κουβελάς. - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2007. - 311 σ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.

9789604429066


Vygotskii, L. S. 1896-1934.
Koha by