Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Φιλοσοφικά έργα /

Βράιλας-Αρμένης, Πέτρος, 1812-1884.

Φιλοσοφικά έργα / Pétros Brailas - Arménis : οuvres philosophiques Πέτρου Βραϊλα-Αρμένη φιλοσοφικά έργα Πέτρου Βραϊλα - Αρμένη ; επιμέλεια εκδόσεως και παρουσιάσεως υπό Ε. Μουτσοπούλου και Αικ. Δώδου. - Αθήναι : [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών], 1973-. - Τ. : πανομ. ; 25 εκ. - Corpus philosophorum graecorum recentiorum ; Ι,3, Ι,4Α, Ι,4Β, Ι,5, Ι,6 .

Κάθε τόμος φέρει παράλληλη σελίδα τίτλου στη γαλλική γλώσσα. Επιμέλεια εκδόσεως και παρουσιάσεως του τρίτου τόμου υπό Ε. Μουτσοπούλου και Ν.Χ. Μπανάκου-Καραγκούνη. Επιμέλεια εκδόσεως και παρουσιάσεως του τετάρτου τόμου υπό Ε. Μουτσοπούλου και Α. Γλυκοφρύδου-Λεοντσίνη. Επιμέλεια εκδόσεως και παρουσιάσεως του πέμπτου τόμου υπό Ε. Μουτσοπούλου και Θ. Αναστασοπούλου. Επιμέλεια εκδόσεως και παρουσιάσεως του έκτου τόμου υπό Ε. Μουτσοπούλου, Αθ. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Γεωργίου Ανδρειωμένου, Θ. Αναστασοπούλου-Καπογιάννη, Πέμης Ζούνη.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


Κείμενα στην ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα.


Philosophy--Collected works.
Koha by