Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Για τον Γιάννη Γ. Παπαϊωάννου /

Δανασσής-Αφεντάκης, Αντώνιος Κ., 1936-

Για τον Γιάννη Γ. Παπαϊωάννου / Αντώνιος Δανασσής-Αφεντάκης, Ίων Ζώτος, Γιάννης Γ. Παπαϊώαννου. - [Αθήνα] : [χ.ε.], [1998] - 72 σ. , 21 εκ. - ΠαραΚείμενα , 11 .

Αντωνίου Δανασσή-Αφεντάκη: Ομιλία -- Ίωνος Ζώτου: Αρετά πολύμοχθε -- Γιάννη Γ. Παπαϊωάννου: Η μεγαλοσύνη της μουσικής Ελλάδας.


Παπαϊωάννου, Γιάννης Γ., 1915-2000.
Koha by