Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Το ιερόν μυστήριον του γάμου :

Το ιερόν μυστήριον του γάμου : (Χρονικόν, εισηγήσεις, πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας έτους 1997). - Δράμα : Ιερά Μητρόπολις Δράμας, 1997. - 287 σ. : εικ. , 21 εκ.
Koha by