Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο χιλιασμός :

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν., 1886-1977.

Ο χιλιασμός : (αναίρεσις των αντιχρίστων διδασκαλιών των χιλιαστών) / Παν. Ν. Τρεμπέλα. - 3η έκδ. - Αθήναι : Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ", 1947. - 95 σ. , 17 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


Millennialism.
Koha by