Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Καθημερινή βοήθεια :

Tileston, Maria.

Καθημερινή βοήθεια : ψυχαί μεγάλαι εν προσευχή / Μαρίας Τίλεστον , κατά μετάφρασιν Ιουλίας Ν. Καρόλου. - Αθήναι : Έκδοσις "Εθνικού Ιδρύματος", 1952. - 376 σ. , 15 εκ.
Koha by