Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Μηναίον του Σεπτεμβρίου :

Μηναίον του Σεπτεμβρίου : περιέχον την πρέπουσαν αυτώ άπασαν Ακολουθίαν, Μετά και της αναγκαιοτέρας προσθήκης του Τυπικού. Σεπτέμβριος - Νεωστί μετατυπωθέν, και επιμελώς διορθωθέν. - Εν Βενετία. : Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων., 1820. - 1φ.λ., 226, 4 λ. σ. : εικ. , 32 εκ.

Δίστηλο. Δίχρωμη εκτύπωση: ερυθρή και μαύρη. Τίτλος ράχης: Σεπτέμβριος.

ΦΗ, *1820.77


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Orthodox Eastern Church. Menaion.
Orthodox Eastern Church--Liturgy--Texts.
Orthodox Eastern Church--19th century.


Greek imprints--Publishing--History--Italy--Venice--19th century.


Italy--Imprints--19th century.
Koha by