Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Πεντηκοστάριον :

Πεντηκοστάριον : περιέχον την πρέπουσαν αυτώ άπασαν Ακολουθίαν, έτι δε κ' τα Εωθινά Ευαγγέλια τα αναγινωσκόμενα εν τω Όρθρω από της Κυριακής του Αντιπάσχα, έως των Αγίων Πάντων. - Νεωστί μετατυπωθέν, και επιμελώς διορθωθέν. - Ενετίησιν : Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, αωε'. 1805. - 267 σ. : εικ. , 30 εκ.

Δίστηλο. Δίχρωμη εκτύπωση: ερυθρή και μαύρη.

ΦΗ, *1805.81


Orthodox Eastern Church--Liturgy Pentekostarion.
Orthodox Eastern Church--Liturgy--Texts.
Orthodox Eastern Church--19th century.


Greek imprints--Publishing--History--Italy--Venice--19th century.


Italy--Imprints--19th century.
Koha by