Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Τύποι επιστολών Θεοφίλου Κορυδαλέως, η τε περί ρητορικής αυτού έκθεσις μετά πολλών των κατά μέρος αυτού επιστολών των τε μεταγενεστέρων Ελλήνων, ως κ' πριν κ' τινών την επισήμων παλαιοτέρων νυν προσθεθεισών ευχερείας χάριν των φιλοπουδαίων.

Κορυδαλεύς, Θεόφιλος, 1560-1646.

Τύποι επιστολών Θεοφίλου Κορυδαλέως, η τε περί ρητορικής αυτού έκθεσις μετά πολλών των κατά μέρος αυτού επιστολών των τε μεταγενεστέρων Ελλήνων, ως κ' πριν κ' τινών την επισήμων παλαιοτέρων νυν προσθεθεισών ευχερείας χάριν των φιλοπουδαίων. Περί ρητορικής - Ενετίησιν : Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1786. αψπς'. - 208 σ. , 16 εκ.

Πάντα νεωστί επιμελώς μετατυπωθέντα και ως οιόν τε τω μετά πολλού ακριβείας ήπερ πριν διορθωθέντα.

ΘΠ(Α), 3206. L.BH., v2 (18th cent.), 1182*.


Greek imprints--Publishing--History--Italy--Venice--18th century.
Rhetoric--Early works to 1800.
Letter-writing, Greek--Early works to 1800.


Italy--Imprints--18th century.
Koha by