Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Του ταπεινού Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Γαβριήλ, Επιτρόπου και Εξάρχου Πατριαρχικού Συνταγμάτιον περί των αγίων και ιερών μυστηρίων.

Γαβριήλ Σεβήρος, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, 1541-1616.

Του ταπεινού Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Γαβριήλ, Επιτρόπου και Εξάρχου Πατριαρχικού Συνταγμάτιον περί των αγίων και ιερών μυστηρίων. Συνταγμάτιον περί των αγίων και ιερών μυστηρίων - Εν Βενετίαις : Ετυπώθη παρά Ιωάννη Αντωνίω τω Πινέλω, αχ' [=1600] - [3], νθ' φ. , 20 εκ.

L.BH., v2 (15-16th cent.), 235. ΘΠ(Α), 5249.


Early printed books--Italy--Venice--16th century.
Koha by