Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ανοχύρωτη πολιτεία :

Κρανιδιώτης, Νίκος, 1911-1997.

Ανοχύρωτη πολιτεία : Κύπρος 1960-1974 / Νίκου Κρανιδιώτη. - 3η έκδ. - Αθήνα : Βιβλιοπωλείο της "Εστίας" Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας, 2008. - 2 Τ. : εικ., χάρτες , 25 εκ. - Πολιτική και Ιστορία , 25 .

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.
Koha by