Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Στεργίου, Χαράλαμπος.

Μεθοδική Άλγεβρα : Α' Λυκείου / Χαρ. Στεργίου, Χρ. Νάκης, Ιωάν. Στεργίου. - Αθήνα : Εκδόσεις Σαββάλας, 2004. - 2 Τ. , 24 εκ.

Για τους μαθητές της Α' Λυκείου.

9604230972


Algebra.
Άλγεβρα.
Algebra--Problems, exercises, etc.
Άλγεβρα--Προβλήματα, ασκήσεις, κ.λπ.
Algebra--Study and teaching.

Σχολικά Βοηθήματα
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha