Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Βίος και ακολουθία της Αγίας ενδόξου πρωτομάρτυρος και ισαποστόλου Θέκλας ως και παρακλητικός κανών :

Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, Μοναχός, Υμνογράφος Της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, 1904-1991.

Βίος και ακολουθία της Αγίας ενδόξου πρωτομάρτυρος και ισαποστόλου Θέκλας ως και παρακλητικός κανών : ψαλλομένη τη κδ' μηνός Σεπτεμβρίου / εποιήθη εν Αγίω Όρει υπό Γεράσιμου μοναχού Μικραγιαννανίτου. - [Αθήναι : "Αστήρ"], 1992. - 63 σ. : εικ. , 24 εκ.

"Εκδίδεται επιμελεία Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Αγαθονίκου".

9602032480


Women saints--Orthodox Eastern Church.
Spiritual life--Orthodox Eastern Church.

Συναξάρια, βίοι και ακολουθίες αγίων.
Koha by