Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η Ρύπανση των Θαλασσών /

Φυτιάνος, Κωνσταντίνος Κ.

Η Ρύπανση των Θαλασσών / Κ.Κ. Φυτιανός. - Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 1998. - 181 σ. : εικ., πίνακ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Marine pollution.
Koha by