Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η φιλελληνική κίνησις και αι πρώται εν Γερμανία ελληνικαί κοινότητες /

Αλεβιζόπουλος, Αντώνιος Γ.

Η φιλελληνική κίνησις και αι πρώται εν Γερμανία ελληνικαί κοινότητες / Philhellenismus und erste griechische Gemeinden in Deutschland. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου. - Αθήναι : [Μονοτυπικά Συγκροτήματα Φ. Τσιρώνη], 1979. - 266 σ. ; 24 εκ.

Διατριβή (διδακτορική) - - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1979.

Περιέχει βιβλιογραφία (p. [237]-255) και ευρετήριο.


Περίληψη στη Γερμανική.


Έλληνες--Ιστορία.--Γερμανία
Διατριβές, Ακαδημαϊκές.


Γερμανία--Εκκλησιαστικη ιστορία.
Γερμανία--Πολιτισμός--Ελληνικές επιδράσεις.

DD94 / .A44 1979
Koha by