Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Λεύκωμα επί τη πεντηκονταετηρίδι από της απελευθερώσεως της Κατερίνης :

Λεύκωμα επί τη πεντηκονταετηρίδι από της απελευθερώσεως της Κατερίνης : 16 Οκτωβρίου 1912-1962 / Ιερά Μητρόπολις Κίτρους. - [Κατερίνη?] : [Ιερά Μητρόπολις Κίτρους], [196-?] - 64 σ. : εικ., χάρτες, πανομ. , 28 εκ.
Koha by