Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ιστορία των κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν εκστρατειών και μαχών ων συμμετέσχεν ο τακτικός στρατός από του 1821 μέχρι του 1833 /

Βυζάντιος, Χρήστος Σ., 1805-1877.

Ιστορία των κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν εκστρατειών και μαχών ων συμμετέσχεν ο τακτικός στρατός από του 1821 μέχρι του 1833 / Χρήστου Βυζαντίου, επιμελητής της εκδόσεως Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης. - Αθήναι : Εκδοτ. Οίκος Γ. Τσουκαλά και Υιού "Βιβλιοθήκη", c1956. - 303 σ. : πίναk. , 21 εκ. - Απομνημονεύματα Αγωνιστών του 21 , 10 .


Greece--History--Memoirs.--War of Independence, 1821-1829
Koha by