Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Τουρκοκρατούμενη Ελλάς :

Σάθας, Κωνσταντίνος, 1842-1914.

Τουρκοκρατούμενη Ελλάς : 1453-1821 / Κ.Ν. Σάθα. - Αθήναι : Κ. Καμαρινόπουλος - Θ. Γυφτάκης, 1962. - 666 σ. , 22 εκ.

Περιέχει ευρετήριο.


Φωτοτυπική αναπαραγωγή. Πρωτότυπη έκδοση :Εν Αθήναις εκ της τυπογραφίας των τέκνων Α. Κορομηλά, 1870.


Greece--History--1453-1821.
Koha by