Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Letter to the Tsar Nicholas I /

Καποδίστριας, Ιωάννης Αντωνίου, 1776-1831.

Letter to the Tsar Nicholas I / John Capodistrias ; preface by Constantine Tsatsos. - London : Doric Publications, 1977. - x, 137 p. ; 19 cm - The Doric library : Greek history ; GH4 .

First published in 1868. Includes index. Originally published under title: Apercu de ma carriere publiquedepuis 1798 jusqu' a 1822.

0902999060

78310409 //r926


Kapodistrias, Ioannes Antoniou, 1776-1831.
Nicholas I, Emperor of Russia, 1796-1855.
Καποδίστριας, Ιωάννης Αντωνίου, 1776-1831.


Heads of state--Biography.--Greece


Russia--Foreign relations--1801-1825.

DF815.K3 / A4 1977
Koha by