Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Οι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι :

Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνος Β.

Οι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι : βίοι και ασματική ακολουθία αυτών / επιμέλεια: Κωνσταντίνου Β. Τριανταφύλλου. - 2η έκδ. - Θέρμον Αιτωλίας : εκδόσεις Ορθοδόξου Φιλανθρωπικού Συλλόγου "Μικρά Ζύμη", 2005

9608713773


Orthodox Eastern Church.--Liturgy and ritual.


Christian saints--Greece--Biography.

Συναξάρια, βίοι και ακολουθίες αγίων.
Koha by