Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Κείμενα αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας :

Χριστόπουλος, Ευθύμιος Δ.

Κείμενα αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας : Σοφοκλή Αντιγόνη / Ευθ. Δ. Χριστοπούλου. - Αθήνα : Εκδοτικός οίκος Ευθ. Δ. Χριστόπουλος & Σια Ο.Ε., 1982. - 308 σ. , 20 εκ.

Σχολική μετάφραση για τους μαθητές της Β' τάξεως Λυκείου.

Εισαγωγή στο Δράμα -- Ανάλυση όλου του έργου κατά ενότητες -- Κείμενο -- Μετάφραση -- Γραμματικά -- Αντικαταστάσεις -- Συντακτικά -- Πραγματολογικά -- Αισθητικά -- Νόημα.

Για τους μαθητές της Β' Λυκείου.


Σοφοκλής, 497/6-406/5 π.Χ. Αντιγόνη.
Sophocles. Antigone.


Greek language--Study and teaching--Greece.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by