Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Καπνόν Αποθρωσκόντα... /

Κουτσοχέρας, Γιάννης Π., 1904-1994.

Καπνόν Αποθρωσκόντα... / Ι. Π.Κουτσοχέρα. - Αθήναι : Δίφρος, 1960. - 77 σ. , 25 εκ.

Περιέχει ευρετήριο.
Koha by