Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Νεοελληνική Ρητορεία /

Νεοελληνική Ρητορεία / επιμέλεια Κωνσταντίνου Τσάτσου. - Αθήναι : Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος, 1954. - ιθ', 338 σ. , 24 εκ. - Βασική Βιβλιοθήκη Αετού , αριθ. 41 .


Greek literature, Modern--Anthologies.
Rhetoric--Greece.
Koha by