Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο τύραννος :

Cronin, A. J. 1896-1981.

Ο τύραννος : μυθιστόρημα / A.J. Cronin , μετάφραση Πότη Στρατικη. - Αθήνα :b[χ.ε.], [19--] - 368 σ. , 25 εκ.
Koha by