Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ισοκράτους Περί ειρήνης :

Δρακόπουλος, Δημήτρης.

Ισοκράτους Περί ειρήνης : Β' Λυκείου / Δ. Δρακόπουλος, Κ. Ναστούλης, Χ.Γ. Ρώμας. - Αθήνα : Εκδόσεις Σαββάλας, 2000. - 270 σ. , 24 εκ.

Αρχαία Β' Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης.

Για τους μαθητές της Β' Λυκείου.

9604604635


Ισοκράτης, περ. 436-338 π.Χ. Περί ειρήνης.
Isocrates, ca. 436-338 B.C. De pace.


Greek language--Study and teaching--Greece.
Rhetoric, Ancient--Study and teaching (Secondary)--Greece.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by