Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Βυζαντινή ιστορία :

Ζακυθηνός, Διονύσιος Α., 1905-1993.

Βυζαντινή ιστορία : 324-1071 / Διον. Α. Ζακυθηνού. - Εν Αθήναις : Γραφικές Τέχνες Κ. Μιχαλάς, 1977. - 653 σ. : αναδιπλ. χάρτ. , 25 εκ.

Ανατύπωσις της 1ης εκδ. του 1972 μετά βελτιώσεων και βιβλιογραφικών συμπληρωμάτων.

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια.
Koha by