Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Βυζαντιναί μελέται /

Παπαδόπουλος, Σάββας Σ.

Βυζαντιναί μελέται / Σάββα Σ. Παπαδοπούλου. - Εν Αθήναις : [Τύποις: Παν. Δρούκα - Νικ. Κόνσολα], 1963. - η', 287 σ. : εικ. , 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.
Koha by