Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Επιγράμματα :

Καψωμένος, Γεώργιος Δ.

Επιγράμματα : (δημιουργία των ημερών μας σε αρχαίο λόγο) / Γεωργίου Δ. Καψωμένου. - Χανιά : [χ.ε.], 1976. - 89 σ. , 24 εκ.

Πρόλογος - Υπομνηματισμοί - Παράρτημα: Γλωσσικός αντίλογος, πρωτότυπα σε δημοτική, δείγματα μεταφοράς Εκκλησιαστικών Ύμνων και Αγιογραφικών κειμένων στη Δημοτική.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.

Αργώ -- Μελπομένη -- Μνημοσύνη.
Koha by