Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ασματική ακολουθία της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας της "Ελευθερώτριας" :

Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, Μοναχός, Υμνογράφος Της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, 1904-1991.

Ασματική ακολουθία της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας της "Ελευθερώτριας" : (ψαλλομενη τη ΚΗ' Οκτωβρίου), (μετά του ιστορικού αυτής και του έργου του ομωνύμου Συλλόγου) / ποιηθείσα υπό Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου. - 3η έκδοσις - Αθήναι : Πανελλήνιος Σύλλογος Ορθοδόξων "Παναγία Η Ελευθερώτρια", 1969. - 39, [1] σ. : εικ. , 24 εκ.

Συναξάρια, βίοι και ακολουθίες αγίων.
Koha by