Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Πυθαγόρας :

Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., 1888-1964.

Πυθαγόρας : ο διδάσκαλος των αιώνων / Γεωργίου Θ. Σακελλαρίου. - Αθήναι : Έκδοσις Ευσταθίου Δ. Δριβοπούλου, 1963. - 398 σ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο.
Koha by