Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ηράκλειτος :

Κυριαζοπούλου, Σ.

Ηράκλειτος : μια φροντιστηριακή έρευνα / Σ. Κυριαζοπούλου και τεταρτοετών φοιτητών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1971-1972. - Αθήναι : Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών, 1973. - 299 σ. , 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.
Koha by