Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο "Φάρος" της Αλεξάνδρειας και της Οικουμένης :

Ο "Φάρος" της Αλεξάνδρειας και της Οικουμένης : (Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων) / Σίμωνος Μοναχού. - Αθήναι : "ο Άγιος Στέφανος", 2002. - 122, [4] σ. , 21 εκ.

Συναξάρια, βίοι και ακολουθίες αγίων.
Koha by