Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Βερροίου-Στεργιάκη, Λουκία.

Εν οδύνη / Λουκία Βερροίου-Στεργιάκη. - Πάτρα : Αχαϊκές Εκδόσεις, 2000. - 60 σ. , 21 εκ.

9607960343
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha