Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Έννοιαι - ιδέαι - σκέψεις από τον Τίμαιον του Πλάτωνος /

Μωραϊτίδης, Άγγελος Β.

Έννοιαι - ιδέαι - σκέψεις από τον Τίμαιον του Πλάτωνος / Αγγέλου Β. Μωραϊτίδου. - Αθήναι : [Τυπο-γραφικαί Τέχναι Ν. Β. Δεληδημήτρη], 1968. - 134 σ. , 21 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.
Koha by