Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Απομνημονεύματα :

Παπανούτσος, Ευάγγελος Π., 1900-1982.

Απομνημονεύματα : ένα χρέος : της Μπάμπης Οικονόμου / Ε. Π. Παπανούτσου. - Αθήνα : Εκδόσεις Φιλιππότη, 1982. - 141 σ. : πορτρ. , 22 εκ. - Μαρτυρίες (Φιλιππότης) , 5 .
Koha by