Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

J. W. Goethe Faust :

Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832.

J. W. Goethe Faust : A' και Β' μέρος / κατά μετάφρασιν υπό Κ. Μέρμηγκα. - Εν Αθήναις : Τυπογραφείον Σ. Κ. Βλαστού, 1935. - ζ', 415 σ. ; 24 εκ.

Το αντ.1 φέρει τη σφραγίδα: Δωρεά Τράγιαν Π. Κώστιτς, Καθηγητού της Θεολογίας.
Koha by