Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Μαλούκου, Ελένη.

Η έκθεση στη Γ' Λυκείου : περίληψη, τυπολογία ερωτήσεων, επικοινωνιακό πλαίσιο, μεθοδολογία, έννοιες / Ελένη Μαλούλου [κ.ά.] - Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη, 2007. - 438 σ. , 24 εκ.

Για τους μαθητές της Γ' Λυκείου.

9789601606170


Greek language, Modern--Composition and exercises--Study and teaching.

Σχολικά Βοηθήματα
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha