Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Κούβελας, Βασίλης Αρ.

Θουκυδίδου Ιστορίαι / Βασίλης Κούβελας [κ.ά.] - 2η έκδ. - Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη, 1990 - 2 Τ. , 24 εκ.

Τ. 1: Βιβλίο πρώτο, κεφ. 1-10 Προοίμιο-Αρχαιολογία, κεφ. 20-22 Ιστορική Μέθοδος -- Τ. 2: Βιβλ. Α 89-97 Πεντηκονταετία, Βιβλ. Β 1-2 Αρχή Πελοποννησιακού Πολέμου Εισβολή Θηβαίων στις Πλαταιές, Βιβλ. Γ΄ 70-81 Εμφύλια Διαμάχη στην Κέρκυρα, Βιβλ. Γ΄ 82-83 Παθολογία του Πολέμου.

Για τους μαθητές της Α' Λυκείου.

9602930357 (set)


Θουκυδίδης. Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου.


Greek language.
Greek language--Study and teaching.
History, Ancient--Study and teaching.
Ελληνική γλώσσα--Σπουδή και διδασκαλία.


Greece--Historiography.

Σχολικά Βοηθήματα
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha