Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Πλουτάρχου Βίοι /

Πλούταρχος, περ. 46-120 μ.Χ.

Πλουτάρχου Βίοι / μετάφρ. Μ. Γ. Μερακλή. - Αθήναι : Γαλαξίας, 1968-1971. - Τ. , 17 εκ. - Βιβλιοθήκη Ελλήνων και Ξένων Συγγραφέων , Ω 11-12 [211-212] .

Τ.1: Θησεύς και Ρωμύλος - Λυκούργος και Νουμάς -- T.2: Σόλων και Ποπλικόλας - Θεμιστοκλής και Καμίλλος.


Plutarch. Lives.
Πλούταρχος, περ. 46-120 μ.Χ. Βίοι Παράλληλοι.
Koha by