Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Από την σφαίραν του άρρωστου ψυχικού οργανισμού :

Ασπιώτης, Αρίστος, 1910-

Από την σφαίραν του άρρωστου ψυχικού οργανισμού : ένα τρίπτυχον ερεύνης: ψυχιατρική, ψυχολογία, ανθρωπολογικαί εφαρμογαί / υπό Αρ. Α. Ασπιώτη. - Αθήναι : Ινστιτούτο Ιατρικής Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής, 1955. - 98 σ. , 23 εκ. - Ψυχολογία και ζωή. Μελέται του Ινστιτούτου Ιατρικής Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής , 21 . - Ψυχολογία και ζωή (Ινστιτούτον Ιατρικής Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής) , .

Βιβλιογραφία: σ. [95]-98.


Psychology, Pathological
Koha by