Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Μικρά και μεγάλα μυστικά :

Ασπιώτης, Αρίστος, 1910-

Μικρά και μεγάλα μυστικά : για κορίτσια από 16 ετών / υπό Αρ. Α. Ασπιώτη, συνεργασία Μ. Β. Κωτσοπούλου. - Αθήναι : Ινστιτούτο Ιατρικής Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής, 1970. - 165 : εικ. , 23 εκ. - Ψυχολογία και Ζωή. Μελέται του Ινστιτούτου Ιατρικής Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής , 59 . - Ψυχολογία και ζωή (Ινστιτούτον Ιατρικής Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής) , .

Βιβλιογραφία: σ. [163]-165.
Koha by