Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-1985) :

Μπουζάκης, Σήφης, 1947-

Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-1985) : εξαρτημένη ανάπτυξη / Σήφη Μπουζάκη. - Αθήνα : Gutenberg, 1986. - 158 σ. : διαγρά/τα , 24 εκ. - Παιδαγωγική σειρά .

Περιέχει ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.


Education--Greece.
Educational sociology--Greece.
Education and state--Greece.
Politics and education--Greece.
Koha by